Artikel Miriam van de Kamp in tijdschrift Nova Terra (juni 2013)

Worden bewoners er beter van als hun huis wordt gesloopt? Wonen we graag te midden van ‘ons soort mensen’ of juist niet? Hoe zorg je voor een goede menging van oude en nieuwe stedelingen?

Inzet van bewoners maakt het verschil in Haagse Regentessekwartier

Deze vragen en meer staan centraal in de nieuwe publicatie Nova Terra ‘Kennis voor Krachtige Buurten’. De hierin te vinden ‘recepten’ voor buurt- en wijkgericht werken zijn nu extra belangrijk, gezien de opgaven waar de gemeenten nu voor staan.

Door bezuinigingen en het afromen van de gelden van woningcorporaties zijn gemeenten op zoek naar nieuwe paertijen en coalities om te kunnen blijven investeren in de stad. Bewonersinitiatieven zouden in dat kader een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Het Haagse Regentessekwartier, één van de cases in het onderzoek van MUS onderzoeker Miriam van de Kamp, laat zien dat de inzet van bewoners bij de revitalisering essentieel is.


 
Laatst Gewijzigd: 29-11-2013