Ron Habiboe

Molukkers in de Hofstad, Geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Den Haag tijdens de twintigste eeuw

Het onderzoek Molukkers in de Hofstad richt zich op de geschiedenis van Molukkers in Den Haag tijdens de twintigste eeuw. Aan de hand van archiefmateriaal, kranten, tijdschriften, allerhande materiaal uit persoonlijke collecties en interviews van betrokken personen en nabestaanden wordt de geschiedenis van Molukkers in Den Haag gereconstrueerd. Hierbij wordt gekeken naar de achtergronden van de komst van Molukkers naar Den Haag, hun verblijf hier en hoe zij in Den Haag hun etnische identiteit hebben beleefd.

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt:

Met welke motieven zijn Molukkers in de twintigste eeuw naar Den Haag getrokken, in hoeverre zijn zij geslaagd in wat zij wilden bereiken en hoe hebben zij daar hun etnische identiteit beleefd?

Mijn promotor is Prof.dr. W.H. Willems, hoogleraar Sociale Geschiedenis, Centre for Modern Urban Studies, Universiteit Leiden Campus Den Haag.

 
Laatst Gewijzigd: 12-05-2014