Onderzoek: hoe maak je de stap van postdoc naar Principal Investigator?

De Universiteit Leiden gaat deelnemen aan een onderzoek van Cambridge University naar de behoeften van postdocs die succesvol de stap willen maken naar Principal Investigator. Wat hebben ze nodig aan ondersteuning, begeleiding en opleiding? 

Wat is een Principal Investigator?

Cambridge University

Cambridge University

Een Principal Investigator is een onderzoeker die een substantiële som geld heeft verworven (Vidi of vergelijkbaar), zelfstandig een onderzoek aanstuurt en uitvoert, en daarbij supervisie heeft over andere onderzoekers.


Begeleiding door Oxford

De Universiteit van Cambridge voert het onderzoek uit bij de eigen universiteit, het Imperial College in Londen en de Universiteit Leiden. De uitvoering van het onderzoek ligt in handen van twee consultants van Cambridge University en wordt begeleid door professor Lynn McAlpine van Oxford University.

Twintig Leidse interviews

Het onderzoek bestaat uit interviews met in totaal vijftig Principal Investigators, waaronder twintig van de Universiteit Leiden. De interviews met de Leidse onderzoekers worden in de eerste helft van 2014 gehouden, face to face of via Skype. Het gaat om onderzoekers die in de afgelopen vijf jaar een Vidi of vergelijkbare subsidie hebben verworven. De selectie van de onderzoekers wordt gedaan door de afdeling HRM in overleg met de hoofden P&O van de faculteiten.

Waardevolle informatie

Het onderzoek levert de Universiteit Leiden waardevolle informatie op voor de verdere verbetering van de begeleiding en opleiding van de groep postdocs die een volgende stap wil zetten in de wetenschap.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Monique Oomes, senior beleidsmedewerker HRM (tst 7286).

Laatst Gewijzigd: 21-01-2014