Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is belast met de algemene leiding van de faculteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie/bedrijfsvoering.

Het faculteitsbestuur bestaat uit een decaan (verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de faculteit, met specifieke aandacht voor het onderzoek), een vice-decaan (verantwoordelijk voor onderwijszaken), een directeur bedrijfsvoering (verantwoordelijk voor de financiële aspecten van de faculteit en hoofd van het faculteitsbureau) en een student-lid (ook wel assessor genoemd). De assessor behartigt in het faculteitsbestuur met name de belangen van de studenten.

Meer weten?

Faculteitsbestuur

Laatst Gewijzigd: 31-07-2015