Opleidingsbesturen

Elke bachelor- en elke (onderzoeks)masteropleiding heeft een opleidingsbestuur. Het opleidingsbestuur draagt zorg voor het opstellen van het onderwijsprogramma en voor de uitvoering ervan.

Het bestuur bestaat uit een lid van de wetenschappelijke staf als opleidingsvoorzitter, in de regel een hoogleraar, en in elk geval een student uit de betreffende opleiding. De student is volwaardig lid van het opleidingsbestuur en mag over alle zaken meebeslissen.

Het student-lid in het opleidingsbestuur

Als student-lid woon je de bestuursvergaderingen bij en laat je vanuit het studentenperspectief je licht schijnen op alles dat met de opleiding  te maken heeft. Daarnaast vorm je de schakel tussen het Instituut en de studenten, en werk je met andere actieve studenten in je instituut en de assessor van het faculteitsbestuur  samen om de belangen van al je medestudenten zo goed mogelijk te waarborgen.

Wil jij jezelf verkiesbaar stellen?

Voor meer informatie, of als je jezelf wilt kandideren als student-lid van het Opleidingsbestuur, kan je contact opnemen met de assesor van de faculteit of met het huidige student-lid van jouw opleiding.

Bestuurskunde
LUC The Hague

Laatst Gewijzigd: 31-07-2015